Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 595/RMČ/2018


k revokaci usnesení č. 559/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky "ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízeníRada městské části Praha 14


I. r e v o k u j e


usnesení č. 559/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky "ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ZŠ Hloubětínská