Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 596/RMČ/2018


k zahájení veřejné zakázky "ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky a Rekonstrukce elektroinstalace vč. změny využití školnického bytu v MŠ Paculova" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky "ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky a Rekonstrukce elektroinstalace vč. změny využití školnického bytu v MŠ Paculova" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky a Rekonstrukce elektroinstalace vč. změny využití školnického bytu v MŠ Paculova" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce "ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky a Rekonstrukce elektroinstalace vč. změny využití školnického bytu v MŠ Paculova" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14zajistit zahájení veřejné zakázky "ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky a Rekonstrukce elektroinstalace vč. změny využití školnického bytu v MŠ Paculova" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: 15. 10. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14
Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ZŠ Hloubětínská, MŠ Paculova