Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 598/RMČ/2018


k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu 1kV do pozemku parc. č. 2765, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu 1kV do pozemku parc. č. 2765, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, za cenu 5 510 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu 1kV do pozemku parc. č. 2765, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce, a. s., IČO 27376516


T: 30. 11. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM