Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 600/RMČ/2018


k žádosti o prodej části pozemku parc. č. 921/179, k. ú. HostaviceRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s prodejem části pozemku parc. č. 921/179, k. ú. Hostavice v ulici Bartoňkova


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska Rady městské části Praha 14 žadateliT: 10. 10. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM