Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


92. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 10. 2018


č. 635/RMČ/2018


na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMPRada městské části Praha 14• s o u h l a s í

s přidělením bytu Magistrátu hl. m. Prahy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze

v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

informovat žadatele o souhlasu městské části Praha 14 s přidělením bytu Magistrátu

hl. m. Prahy


T: 31. 12. 2018


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP-14 a.s., KT