Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


92. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 10. 2018


č. 643/RMČ/2018


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby
"Komunitní centrum Kardašovská II - pohybové aktivity"
Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. 1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Komunitní

centrum Kardašovská II - pohybové aktivity"

1. 2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Komunitní

centrum Kardašovská II - pohybové aktivity"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Komunitní centrum Kardašovská II -

pohybové aktivity" komisi pro hodnocení nabídek a komisi pro otevírání obálek dle

přílohy č. 3 (pouze v tiskové podobě)III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, místostarostce městské části Praha 14

zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Komunitní centrum Kardašovská II - pohybové aktivity"

T: 23. 11. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OI, OŘEŠ