Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2018


č. 656/RMČ/2018


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 - pronájem bytu osobám starším 60 let (seniorské bydlení) v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, na dobu určitou - 1 rok, s možností automatického prodlužování na dobu max. 6 let, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 - pronájem bytu osobám starším 60 let, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní

společností Správa majetku Praha 14, a .s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1+1 v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, na dobu určitou - 1 rok, s možností automatického prodlužování na dobu max. 6 let, dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14

T: 31. 1. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT