Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2018


č. 659/RMČ/2018


k návrhu na schválení pronájmu prostor sloužící k podnikání o celkové výměře 19,45 m 2 v objektu č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s pronájmem prostor sloužící k podnikání o celkové výměře 19,45 m 2 v objektu č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9, s účastníkem výběrového řízení, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14 a. s., uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9, a to na dobu neurčitou

T: 31. 12. 2018Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM

 


PŘÍLOHA č. 1
k usnesení Rady m.č. Praha 14
č. 659/RMČ/2018 ze dne 12.11.2018

Rada městské části Praha 14 souhlasí s pronájmem prostoru sloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č.p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9 pro společnost Opetus s.r.o., se sídlem Útulná 507/15, 108 00 Praha 10 , za výši nájemného 450,-Kč/m2 /rok a to na dobu neurčitou.