Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2018


č. 662/RMČ/2018


k návrhu na souhlas s pracovní cestouRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s účastí místostarostky Mgr. Ireny Kolmanové a místostarostky PhDr. Zuzany Jelenové na výjezdní poradě ve dnech 22. - 23. 11. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


 
Na vědomí: KS-OSPK, OHS