Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2018


č. 663/RMČ/2018


k návrhu na souhlas s účastí na zahraniční služební cestěRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s účastí Mgr. Radka Vondry, starosty městské části Praha 14 na služební cestě do Bruselu v termínu 26. - 29. 11. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


 
Na vědomí: KT, OŘEŠ