Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2018


č. 664/RMČ/2018


k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi společností Community s. r. o. a MČ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. uzavření darovací smlouvy mezi společností Community s. r. o., IČ 04545044 a MČ Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 0723/2018/KS_OddSPK/1020, na jejímž základě bude MČ Praha 14 poskytnut dar v podobě 53 kusů triček s motivem rozhledny Doubravka v celkové hodnotě 5.300 Kč


2. prodej 43 kusů triček zájemcům z řad veřejnosti, a sice prostřednictvím informační kanceláře ÚMČ Praha 14 za 250 Kč za kus


3. poskytnutí 10 ks triček do soutěží, které OSPK organizuje pro veřejnost


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření darovací smlouvy se společností Community s. r. o.; prodej 43 kusů triček a poskytnutí 10 triček do soutěží


T: 16. 11. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OPKČ, KS, KT-informační kancelář, OŘEŠ