Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2018


č. 665/RMČ/2018


k návrhu na zřízení komisí Rady městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. z ř i z u j e


tyto komise:


- komise bezpečnostní a prevenci patologických jevů

• komise bytová

• komise dopravní

• komise kultury a aktivit volného času

• komise pro místní Agendu 21 a zapojování veřejnosti

• komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb

• komise pro výchovu a vzdělávání

• komise územního rozvoje a životního prostředí

• komise letopisecká

• komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici

• komise majetková


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu členů komisí

T: 15. 12. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra