Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2018


č. 668/RMČ/2018


k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v roce 2019"Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v roce 2019"


II. s c h v a l u j e


zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v roce 2019"


III. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


zajistit zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v roce 2019"


T: 20. 11. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Bc. Michal Prager, MBA
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, OPKČ, OŘEŠ