Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2018


č. 673/RMČ/2018


k uzavření smluv o výpůjčce polytechnických prvků v zahradách mateřských škol

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření smluv o výpůjčce polytechnických prvků v zahradách mateřských škol mezi MČ Praha 14 a příspěvkovými organizace:


Mateřská škola, Praha 9, Hloubětín, Zelenečská 500

Mateřská škola Jahodnice, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218

Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602

Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968

Mateřská škola Sluníčko Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005

Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření smluv o výpůjčce polytechnických prvků v zahradách mateřských škol mezi MČ Praha 14 a příspěvkovými organizacemi MŠ Zelenečská 500, MŠ Jahodnice Kostlivého 1218, MŠ Štolmířská 602, MŠ Vybíralova 968, MŠ Sluníčko Gen. Janouška 1005 a MŠ Obláček Šebelova 874


T: 7. 12. 2018Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14


Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ