Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2018


č. 674/RMČ/2018


k uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora k akci "Energetická renovace objektu Z© Bří Venclíků"

_


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora k akci "Energetická renovace objektu Z© Bří Venclíků" mimo reľim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


uzavřít příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora k akci "Energetická renovace objektu Z© Bří Venclíků"


T: 30. 11. 2018Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14


Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘE©