Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2018


č. 675/RMČ/2018


k provedení prací v lokalitě "Bílý kůň"

_


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


objednání stavebních prací v podzemních prostorech lokality "Bílý kůň" mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit odeslání objednávky na stavební udržovací práce lokality "Bílý kůň" mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"T: 30. 11. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14


Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ODOP