Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2018


č. 676/RMČ/2018


k uzavření dohody o způsobu provedení údrľby ochranného pásmaRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením dohody o způsobu provedení údrľby ochranného pásma vedení vysokého napětí s ČEPS, a. s., IČO 25702556


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dohody o způsobu provedení údrľby ochranného pásma vedení vysokého napětí s ČEPS, a. s., IČO 25702556


T: 15. 12. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, ODOP