Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2018


č. 677/RMČ/2018


k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení komunikačního vedení do pozemku parc. č. 2722, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti uložení komunikačního vedení do pozemku parc. č. 2722, k. ú. Kyje s Českou telekomunikační infrastrukturou a. s., IČ 04084063, za cenu podle znaleckého posudku ve výši 300 Kč


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení komunikačního vedení do pozemku parc. č. 2722, k. ú. Kyje s Českou telekomunikační infrastrukturou a. s., IČ 04084063


T: 15. 12. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM