Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 12. 2018


č. 716/RMČ/2018


k návrhu na 24. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


24. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 - dle přílohy

schválený rozpočet

příjmy 392.268,50 tis. Kč

výdaje 451.399,50 tis. Kč

financování 59.131,00 tis. Kč


rozpočet po 23. rozpočtovém opatření ke dni 20. 11. 2018

příjmy 580.574,60 tis. Kč

výdaje 705.867,50 tis. Kč

financování 125.292,90 tis. Kč


rozpočet po 24. rozpočtovém opatření ke dni 28. 11. 2018

příjmy 580.574,60 tis. Kč

výdaje 701.008,40 tis. Kč

financování 120.433,80 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 3/2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ