Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 12. 2018


č. 718/RMČ/2018


k uzavření smlouvy o financování projektu "Komunitní centrum Kardašovská II" v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČRRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informaci k uzavření smlouvy o financování projektu "Komunitní centrum Kardašovská II" v rámci OP PPR


II. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o financování projektu "Komunitní centrum Kardašovská II" v rámci OP PPR


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o financování projektu "Komunitní centrum Kardašovská II" v rámci OP PPR

T: 14. 12. 2018


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, KS-OSPK