Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 12. 2018


č. 719/RMČ/2018


k uzavření dodatku č. 6 k SoD č. j. 0836/2017/OI/1050 na akci "Komunitní centrum Hloubětínská 55"

_


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 6 k SoD č. j. 0836/2017/OI/1050 na akci "Komunitní centrum Hloubětínská 55"


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 6 k SoD č. j. 0836/2017/OI/1050 na akci "Komunitní centrum Hloubětínská 55"


T: 20. 12. 2018Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ