Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 12. 2018


č. 720/RMČ/2018


k revokaci usnesení č. 705/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0621/2018/OI/1050 uzavřené k projektu "Energetická renovace objektu Z© Bří Venclíků II."

_


___


Rada městské části Praha 14I. r e v o k u j e


usnesení Rady městské části Praha 14 č. 705/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0621/2018/OI/1050 "Dílčí energetická renovace objektu Z© Bří Venclíků, Praha 14" uzavřené v rámci projektu "Energetická renovace objektu Z© Bří Venclíků II."

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14

 
Na vědomí: OI