Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 187/RMČ/2019


ke jmenování Mgr. Bc. Jaromíra Horníčka do funkce ředitele Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, IČ: 496 251 28Rada městské části Praha 14I. j m e n u j e


Mgr. Bc. Jaromíra Horníčka ke dni 1. 8. 2019 ředitelem Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, IČ: 496 251 28, se sídlem 198 00 Praha 9, Hloubětínská 700


II. s o u h l a s í


s obsahem dohody o sjednaných podmínkách ke jmenování do funkce se jmenovaným


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit podpis jmenovací listiny jmenovanému a uzavření výše uvedené dohody se jmenovaným

T: 30. 5. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, KT - PO, ZŠ Hloubětínská