Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 188/RMČ/2019


vyjádření městské části Praha 14 k redukci hmoty parkovacího domu na 3 NP, ke změně v organizaci parkovacích míst a k obratišti BUS v rámci změny stavby před dokončením "Obytného souboru Černý Most"Rada městské části Praha 14I. n e m á n á m i t e k


proti redukci hmoty parkovacího domu na 3NP, změně v organizaci parkovacích míst a k umístění obratiště BUS v rámci změny stavby před dokončením u "Obytného souboru Černý Most" a to i ve spojitosti s řešením "revitalizace vnitrobloku Vybíralova 25"


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit vyjádření MČ Praha 14 k redukci hmoty parkovacího domu na 3 NP, ke změně v organizaci parkovacích míst a k obratišti BUS v rámci změny stavby před dokončením "Obytného souboru Černý Most" společnosti CANABA - Pozemní stavby, s. r. o., Štětkova 1001/5, Praha 4


T: 30. 4. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS ÚÚR, OD