Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 189/RMČ/2019


k návrhu na 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 - dle přílohy

schválený rozpočet

příjmy 274.131,50 tis. Kč

výdaje 374.790,60 tis. Kč

financování 100.659,10 tis. Kč


rozpočet po 2. rozpočtovém opatření ke dni 26. 3. 2019

příjmy 291.691,50 tis. Kč

výdaje 491.535,30 tis. Kč

financování 199.839,20 tis. Kč


rozpočet po 3. rozpočtovém opatření ke dni 9. 4. 2019

příjmy 333.004,30 tis. Kč

výdaje 537.096,20 tis. Kč

financování 204.091,90 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 6/2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ