Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 191/RMČ/2019


k uzavření smluv o výpůjčce pozemků k zajištění akcí MČ Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a TSK hl. m. Prahy k zajištění kampaně Den Země 2019, smlouva je přílohou č. 1


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, člence Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a TSK hl. m. Prahy


T: 24. 4. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14

Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS OSPK, OPKČ