Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 192/RMČ/2019


k návrhu na přijetí daru od sponzorů pro zajištění akce "Den Země na Praze 14" pořádané dne 25. 4. 2019Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přijetím daru na kampaň "Den Země na Praze 14" pořádané dne 25. 4. 2019 od obchodních společností:


- Globus ČR, k. s., Hypermarket Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 9 k zajištění občerstvení účastníků

- IKEA Česká republika, s.r.o., pobočka Černý Most, Skandinávská 1/131, Praha 5 - Zličín formou dárkových předmětů


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít darovací smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení


T: 24. 4. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ, OPKČ