Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 195/RMČ/2019


k zahájení veřejné zakázky "Výstavba hřiště pro ZŠ Šimanovská čp. 16, Praha 9" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky "Výstavba hřiště pro ZŠ Šimanovská čp. 16, Praha 9" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Výstavba hřiště pro ZŠ Šimanovská čp. 16, Praha 9" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce "Výstavba hřiště pro ZŠ Šimanovská čp. 16, Praha 9" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14
zajistit zahájení veřejné zakázky "Výstavba hřiště pro ZŠ Šimanovská čp. 16, Praha 9" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: 15. 5. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14

Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ZŠ Šimanovská