Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 196/RMČ/2019


k zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby "Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízeníRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby "Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení


2. návrh výzvy včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy


II. j m e n u j e


členy a náhradníky hodnotící komise


III. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související se zadávacím řízením k podlimitní veřejné zakázce na služby "Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení


T: 31. 5. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OPKČ