Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 198/RMČ/2019


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2670/12 a části pozemku parc. č. 2670/1, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í

s prodejem celého ani části pozemku parc. č. 2670/12 a části pozemku parc. č. 2670/1, k. ú. Kyje, podle žádosti spol. Perlit Praha spol. s r.o., IČO 07234384

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 k prodeji celého nebo části pozemku parc. č. 2670/12 a části pozemku parc. č. 2670/1, k. ú. Kyje, podle žádosti spol. Perlit Praha spol. s r. o., IČO 07234384


T: 30. 4. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM