Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 199/RMČ/2019


k návrhu na organizační změny v odboru Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


organizační strukturu odboru kancelář tajemníka s platností od 1. 6. 2019


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 1. 6. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT - PO