Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 202/RMČ/2019


k návrhu na poskytnutí odměny k životnímu jubileu ředitelky MŠ ZelenečskáRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s poskytnutím odměny ředitelce MŠ Zelenečská k životnímu jubileu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit ředitelku MŠ Zelenečská s výší poskytnuté odměny

T: 30. 4. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, ředitelka MŠ Zelenečská