Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 203/RMČ/2019


k návrhu na bezúplatný převod vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku parc. č. 757 v k. ú. Černý Most, do majetku MČ Praha 14Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s bezúplatným převodem vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku parc. č. 757 v k. ú. Černý Most na základě uzavřené smlouvy o převodu správy majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy (vstupní cedule k fit parku) mezi MČ Praha 14 jakožto příjemcem a hl. m. Prahou, jakožto převodcem

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

seznámit odbor SML MHMP s usnesením Rady MČ Praha 14 a zajistit uzavření smlouvy o převodu správy majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy (vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku parc. č. 757 v k. ú. Černý Most)


T: 31. 5. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM