Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 204/RMČ/2019


k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene optického připojení komunikační sítě do pozemků parc. č. 566/87, 566/89 a 667/1, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene optického připojení komunikační sítě do pozemků parc. č. 566/87, 566/89 a 667/1, k. ú. Hloubětín, se společností T-Mobile Czech Republic, a. s., IČO 64949681 za jednorázovou náhradu 31 873 Kč bez DPH

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene optického připojení komunikační sítě do pozemků parc. č. 566/87, 566/89 a 667/1, k. ú. Hloubětín, se společností T-Mobile Czech Republic, a. s., IČO 64949681


T: 31. 5. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM