Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 206/RMČ/2019


k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku

parc. č. 566/55, parc. č. 566/66, parc. č. 566/71, parc. č. 566/78,

katastrální území HloubětínRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene/služebnosti na pozemku parc. č. 566/55, parc. č. 566/66, parc. č. 566/71, parc. č. 566/78, katastrální území Hloubětín mezi subjekty MČ Praha 14, Pražská plynárenská Distribuce a. s., člen koncernu Pražská plynárenská a.s. a Společenství vlastníků Rochovská 759, 760, 761, 762, 763, Praha 9 - Hloubětín

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene /služebnosti na pozemku parc. č. 566/55, parc. č. 566/66, parc. č. 566/71, parc. č. 566/78, katastrální území Hloubětín se subjekty MČ Praha 14, Pražská plynárenská Distribuce a.s., člen koncernu Pražská plynárenská a.s. a Společenství vlastníků Rochovská 759, 760, 761, 762, 763, Praha 9 - Hloubětín


T: 31. 7. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OV, OD