Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 207/RMČ/2019


k výpůjčce ploch určených k dočasnému záboru pro realizaci stavby "Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 2582/1, o výměře cca 113 m2, parc. č. 2582/2, o výměře cca 174 m2, parc. č. 2582/3, o výměře cca 154 m2, v k. ú. Hloubětín a část pozemku parc. č. 1760, o výměře cca 433 m2, parc. č. 1761, o výměře cca 52 m2, parc. č. 1779, o výměře cca 74 m2, parc. č. 2805, o výměře cca m2, parc. č. 2806, o výměře cca 15 m2, parc. č. 2807/1, o výměře cca 699 m2, parc. č. 2832, o výměře cca 116 m2, v k. ú. Kyje, na období max. 5 let se Správou železniční dopraní cesty, s. o., IČO 70994234

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 2582/1, o výměře cca 11m2, parc. č. 2582/2, o výměře cca 174 m2, parc. č. 2582/3, o výměře cca 154 m2, v k. ú. Hloubětín a část pozemku parc. č. 1760, o výměře cca 433 m2, parc. č. 1761, o výměře cca 52 m2, parc. č. 1779, o výměře cca 74 m2, parc. č. 2805, o výměře cca m2, parc. č. 2806, o výměře cca 15 m2, parc. č. 2807/1, o výměře cca 699 m2, parc. č. 2832, o výměře cca 116 m2, v k. ú. Kyje, na období max. 5 let se Správou železniční dopraní cesty, s. o., IČO 70994234

T: 31. 5. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM