Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 208/RMČ/2019


na udělení souhlasu s uvedením bytu městské části Praha 14 č. 745-002,

Maňákova 745/13, Praha 9, jako sídla společnostiRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s uvedením bytu č. 745-002 městské části Praha 14, jako sídla společnosti OWLER Group s. r. o.

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit sdělení stanoviska Rady městské části Praha 14 žadateli Maksymu AvramenkoviT: 31. 5. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, SMP-14, a.s.