Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


12. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 4. 2019


č. 225/RMČ/2019


na souhlasné stanovisko k setrvání Mgr. Andrey Benešové ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se setrváním Mgr. Andrey Benešové ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


oznámit souhlasné stanovisko rady se setrváním ve funkci ředitelky MŠ

T: 15. 5. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Paculova