Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 5. 2019


č. 235/RMČ/2019


k návrhu na schválení změny stanov ze dne 16. 1. 2019 společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. IČ: 25622684, Praha 9 - Hloubětín, Metujská 907, PSČ 198 00Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


změnu stanov společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. ze dne 16. 1. 2019 dle přílohy č. 1

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu na změnu stanov společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. ze dne 16. 1. 2019 dle přílohy č. 1 ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 14, které se koná dne 4. 6. 2019

T: ihned


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP-14, a.s.

 

 


Příloha č. 1 - Navrhované změny stanov ze dne 16. 1. 2019


Navrhují se tyto změny:

V čl. III Předmět podnikání doplnit:

• rozvod tepelné energie

Navrhuje se účinnost uvedené změny ke dni 1. 7. 2019.