Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 5. 2019


č. 236/RMČ/2019


k návrhu na jmenování vedoucí odboru hospodářské správy Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. j m e n u j e


paní Moniku Vyoralovou vedoucí odboru hospodářské správy Úřadu městské části Praha 14 ode dne 1. 6. 2019

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 1. 6. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT PO