Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 5. 2019


č. 237/RMČ/2019


k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 ke dni 9. 5. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: nositel úkolu
Na vědomí: nositelé úkolů