Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 5. 2019


č. 239/RMČ/2019


k dílčí účetní závěrce včetně výsledku hospodaření městské části Praha 14 za rok 2018Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


dílčí účetní závěrku včetně výsledku hospodaření městské části Praha 14 za rok 2018 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit vyplnění informace o schválení účetní závěrky městské části Praha 14 za rok 2018, včetně souvisejících informací, v SW Ginis

T: 25. 5. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ, OIA, OPKČ