Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 5. 2019


č. 240/RMČ/2019


ke zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Praha 14 kulturníRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


zvýšení příspěvku na provoz ve výši 700.000 Kč příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní

II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14

zajistit zvýšení příspěvku na provoz ve výši 700.000 Kč příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní

T: 31. 5. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, Praha 14 kulturní, KS OSPK