Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 5. 2019


č. 241/RMČ/2019


k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství"Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


protokol o jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství"


II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno, se kterým bude uzavřena smlouva


III. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14

zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství"

T: 31. 5. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: KS, OŘEŠ, OPKČ