Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 5. 2019


č. 245/RMČ/2019


k převzetí chodníků k plánované stavbě "Bytového domu Černý Most"Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s převzetím chodníkových těles SO07 a SO08 vybudovaných v rámci stavby "Bytový dům Černý Most" na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy parc. č. 221/88, 221/393, 221/700, 221/702 a 221/703, k. ú. Černý most, včetně zastavěných pozemků, do svěřené správy MČ Praha 14


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu na převzetí chodníků, vč. zastavěných pozemků na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 4. 6. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM