Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 5. 2019


č. 246/RMČ/2019


k uzavření smlouvy o nájmu budovy "Parník"Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

1. s ukončením mandátní smlouvy č. 2007/SMP/01 na správu budovy č. p. 902, k. ú. Černý Most, uzavřené dne 2. 1. 2007 se Správou majetku Praha 14, a.s., IČ 25622684, dohodou dle přílohy č. 2, ke dni 31. 5. 2019


2. s uzavřením nájemní smlouvy dle přílohy č. 3 na budovu č. p. 902, k. ú. Černý Most, se Správou majetku Praha 14, a.s., IČ 25622684, od 1. 6. 2019 na dobu neurčitou


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření dohody o ukončení mandátní smlouvy dle přílohy č. 2 a uzavření nájemní smlouvy na budovu "Parník", č. p. 902, k. ú. Černý Most, dle přílohy č. 3, se Správou majetku Praha 14, a.s., IČ 25622684

T: 31. 5. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, SMP-14, a.s., OPKČ, OŘEŠ