Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 5. 2019


č. 248/RMČ/2019


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu ve veřejném zájmu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytuRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9, ve veřejném zájmu, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu, na dobu určitou 2 roky, s možností automatického prodlužování na dobu max. 6 let, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní

společností Správa majetku Praha 14, a . s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9, ve veřejném zájmu, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu, na dobu určitou 2 roky, s možností automatického prodlužování na dobu max. 6 let, dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14


T: 30. 6. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT