Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 5. 2019


č. 249/RMČ/2019


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 ukončením nájemní smlouvy č. 37/2004 ze dne 5. 4. 2004 a uzavřením nájemní smlouvy s novým nájemcem k bytu č. 22 o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s ukončením nájemní smlouvy č. 37/2004 ze dne 5. 4. 2004, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


2. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou s manželi XXXXXXX k bytu č. 22, o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., k. ú. Hloubětín, obec Praha


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

1. zajistit, prostřednictvím akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., veškerá právní jednání související s ukončením této nájemní smlouvy č. 37/2004 ze dne 5. 4. 2004


2. zajistit, prostřednictvím akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s manželi XXXXXXX k bytu č. 22, o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., k. ú. Hloubětín, obec Praha


T: 30. 6. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT