Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 5. 2019


č. 256/RMČ/2019


k návrhu na souhlas s uzavřením dohody o skončení nájmu ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j.: 15/SMP/09 a ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. j.: 0040/2018/SMP14/1070Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s uzavřením dohody o skončení nájmu ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.j.: 15/SMP/09 uzavřenou na části prostor v ulici Šimanovská 47 se společností Praha 14 kulturní, IČ: 75122987


2. s uzavřením dohody o skončení nájmu ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.j.: 0040/2018/SMP14/1070 uzavřenou se společností Praha 14 kulturní, a to na část prostor v objektu č.p. 1002, ul. Bryksova


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, předsedy představenstva Správy majetku Praha 14 a. s., uzavření dohody o ukončení nájmu pro smlouvy č. j. 15/SMP/09 a č. j.: 0040/2018/SMP14/1070 obě uzavřeny se společností Praha 14 kulturní, IČ: 75122987

T: 15. 7. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM