Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 5. 2019


č. 258/RMČ/2019


k uzavření nájemní smlouvy na zahrádku na pozemku parc. č. 125 o výměře 373 m2 v k. ú. Kyje, při ulici Za RokytkouRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e

pořadí nabídek ke zveřejňovanému záměru na pronájem zahrádky na pozemku parc. č. 125, k. ú. Kyje

II. s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem zahrádky na pozemku parc. č. 125, k. ú. Kyje, s paní Marcelou ©čukovou, bytem XXXXXXXXX, XXX XX, XXXXX


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem zahrádky na pozemku parc. č. 125, k. ú. Kyje, s paní Marcelou ©čukovou

T: 31. 5. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘE©